Alerji Nedir?

Allerji ve aşırı hassasiyet adını verdiğimiz durum vücudumuzun daha önceden karşılaştığı ve zararlı kabul ederek karşıt bir madde (antikor) geliştirdiği bir madde ile yeniden karşılaşması durumunda bu olaya aşırı tepki göstermesidir.

İnsan vücuduna giren ve kanda kendine özgü bir karşıt madde oluşturan yabancı maddelere “Antijen” oluşturulan karşı maddeye ise “Antikor” adı verilir. Bu antijen bir allerjiye yol açarsa o zaman “Allerjen” adını alır. Allerjenler genellikle protein yapısında olan maddelerdir. Allerjenlerin kaynakları çok çeşitli olabilir.İnek Sütü, Yumurta, Çilek gibi besinler; ev tozu Akarları, Hamam böcekleri ve Arılar gibi böcekler; Ağaç, Çayır ve Ot Polenleri; Kuş, Kedi ve Köpeklerin tüyleri ve deri döküntüleri en sık karşılaşılan allerjenlerdir.

Allerjik Rinit Nedir?

Allerjik rinit burun tıkanıklığı, akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı gibi belirtilerden iki veya daha fazlasının bir arada bulunması ile teşhis edilen burun mukozası hastalığıdır.

Allerjik hastalıklarda sıklıkla etkili olan Allerjenler:

  • Akarlar ve ev tozları
  • Evcil Hayvanlar: Kuş, kedi, köpek gibi hayvanların döküntüleri
  • Besinler: Tahıllar, yumurta akı, inek sütü proteini…
  • Ağaç polenleri: Karaağaç, kavak, meşe, çam, huş ağacı, çınar, söğüt.
  • Çayır polenleri: Ayrık otu, tevşan bıyığı, delice otu, domuz ayrılığı, kelp yumruğu
  • İlaçlar ve aşılar: Aspirin NSAİD grubu denen Apranaks, Aspirin gibi ilaçlar,Penisilinler, Kızamık, Kabakulak aşısı…
  • Yabani otlar polenleri: Yavşan, sinir otu, dik çam otu.
  • Alerji aşısı nedir?

Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli bir tedavi şekli olup hastalığın doğal gidişini değiştirebilecek tek tedavi yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bu tedavi ile şikayetleriniz azalacak ve ilaç kullanma ihtiyacınız giderek kaybolacaktır. Bu tedavi ile hastalığınızın oluşturduğu yaşam kalitesi bozulmalarınız da giderek düzelecektir. Alerji aşısı içinde, duyarlı olunan alerjen maddelerin belirli oranlarda sudaki çözeltileri bulunmaktadır. Bu aşı içerisinde hiçbir şekilde başkaca bir ilaç (kortizon, anti-alerjik vb.) veya madde yoktur. Bu alerjen çözeltileri giderek artan dozlarda, belirli aralıklarla hastaya verilerek hastanın bu alerjene duyarsız hale gelmesi sağlanır. Alerji aşısı alerjik rinit (saman nezlesi), hafif ve orta dereceli astım ve arı sokmasına bağlı anafilaktik reaksiyonda kullanılan ve az önce de bahsedildiği gibi Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı önemli bir tedavi yöntemidir.

Alerji aşısı kimler tarafından uygulanır?

Aşılama işlemi, sadece, gelişebilecek olası yan etkilere müdahale edebilecek donanıma sahip sağlık kuruluşlarında, alerji ve klinik immünoloji uzmanları gözetiminde ve sorumluluğunda yapılabilir. Bu tedavi hiçbir şeklide bu konusunda uzman olmayan hekimler dışında uygulanamaz.

Alerji aşısının süresi ve beklenen yararlar nelerdir?

Aşı en az 3, ortalama 5 yıl kullanılmalıdır. Doğru alerjen ve doğru dozlarla doğru kliniklerde uygulanan aşı tedavileri ortalama % 80-90 oranında başarı sağlamaktadır.

Uzman Dr. Esat Güngör
Pendik Şifa Hastanesi

Yorum Yaz