Evliliğin ve Ailenin Can Simidi “İletişim”

İletişim,tüm canlılar ve insanlar arasında yüzyıllardan beri süre gelen temel bir olgudur. İletişim hem bireysel,hem kurumsal düzeyde toplumsal yaşamın temel ve vazgeçilmez bir özelliğidir. Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli bir işlevi olan aile,iletişim bakımdan da çok önemlidir. Çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuklar arasında etkili bir iletişimin kurulmasına bağlıdır.
Etkili iletişim için;
İletişim kurulan kişiyi olduğu gibi kabul etme; bireyler arası iletişimde temel ilke kabul etmedir. Kabul karşıdaki kişiye değer verdiğini göstermektir. Kişileri oldukları gibi kabul etmek, yargılamadan, eleştirmeden kabul etmek önemlidir. Bu temel ilke (kabul etme) kullanıldığında kişinin kendi problemini dile getirmesi ve problemi karşısında hissettiği duygularıyla üstesinden gelmesi sağlanır.

Etkin dinleme;kişiler arası iletişim de anlaşmak için dinlemek gerekir. Dinlemek kulağımıza çarpan kelimeleri duymak değil, o kelimeleri anlayarak hayata geçirmektir. Dinlemek önem vermektir.

Başarılı bir dinleme için yaptığımız yanlışlar:

 • Dinliyor gibi görünmek
 • Sadece kendimizi ilgilendiren kısımları konuşmalardan seçmek.
 • Akıl okumak
 • Önyargı ile bakmak
 • Empati yapma; bir insanın karşıdaki insanın duygularını ve düşüncelerini anlayabilmesi için kendisini onun yerine koymasıdır. Kişiler arası ilişkilerde empati yapabilmek, iletişimin başladığını, etkili bir dinleme segilediğinin göstergesidir. Empati, karşıdaki insanı tanımak daha sonra da içinde bulunduğu şartları değerlendirerek dünyayı onun bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmaktır.
 • Ben dili kullanma; bireyin karşıdaki kişiyi suçlamadan, eleştirmeden, küçültmeden bir konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini iletmesidir. ikili ilişkiler de iletişim esnasında kurulan cümleler seçilen kelimelerin önemli olmasının yanında, söylem sırasında ki tutum, davranış ve mimikler de ilitişimin doğru bir şekilde aktarılmasına katkı sağlar. Kişiler arası ilişkiler de yaşanan duyguların açıklanması çok önemlidir. Kişi duygularını açıklarken bunu ‘ben dili’ ile ifade eder. Örneğin; “sürekli sözümü kesiyorsun.” yada “niye sözümü kesiyorsun.” yerine “sen benim sözümü kestiğinde (sorun tanımlanıyor), kendimi önemsenmemiş hissediyorum ( sorunun sizde uyandırdığı DUYGU) ve bütün anlatma hevesim kaçıyor (sonucun ne olduğu) anlaşılıyor. İletişim de bireyin karşısındakinin rahatsız olduğunu dile getirdiği zaman da ‘ben dilini’ kullanması iletişimi daha da etkili olmasını sağlıyor.

Yukarıdaki maddeleri iletişimde yapmak zor gelse de ilk denememizde aldığımız sonuç bizi yeterince motive edecektir. Eşler arasında iletişim güçlendirilirse bu aile üyelerine de yansıyacaktır. Çocukların model alarak öğrendiklerini unutmayalım. Çocuklarımızda görmek istediğimiz davranışları öncelikle biz sergilemeliyiz.

Aile üyelerinin birbirleri ile kurdukları iletişimin kalitesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı devamını sağlar. Aile üyeleri yaşları kaç olursa olsun, birbirlerinin tecrübelerini paylaşarak, birbirlerini anlamaya çalışarak sağlıklı bir iletişim ortamı yaratabilirler.

Sağlıklı bir ailenin iletişim şekli;

 • Hep birlikte zaman geçirmeye önem verirler
 • Birbirlerinin arkadaşlıklarından zevk alırlar.
 • Birbirlerinin bireysel ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duyarlar.
 • Birbirlerinin iyi ve kötü günlerini paylaşırlar
 • Aralarında ki çatışmaları çözmeye çalışırlar
 • Birbirlerinin söylediklerini duymak kadar sözsüz mesajlarını ve beden dilini okumaya çaba sarfederler.
 • Aralarında ki küskünlükleri fazla uzatmazlar.

TELEVİZYON KAPALI BİR SAAT GEÇİREBİLİR MİSİNİZ?

Her hafta belirli bir gün ve saatte tüm aile bir araya gelerek iletişimi engelleyen unsurlar televizyon, telefon gibi araçlar kapatılarak en az 1 saat sohbet edebileceğiniz bir zaman yaratmayı deneyerek işe başlayabilirsiniz.

Bu konseyde ailenin tüm bireyleri haftayla ilgili görüşlerini belirtebilir, size istek ve beklentilerini sunabilir, siz onlara kendi istek ve beklentilerinizi söyleyebilirsiniz.

Burada ki önemli nokta, ETKİN İLETİŞİM.

Aile Danışmanı
Esma KARATAŞ AYDİN

Yorum Yaz