Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, hayatında aldığı en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir.

Evlenmek için verilen karar;

• Kişinin bundan sonraki hayatını kiminle ve nasıl geçireceğini,
• Kişiyi bekleyen yeni sorumlulukları,
• Çocuklarının annesinin/babasının kim olacağını ve ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirler.

Önce Kendini Tanı!
Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır. Karşısındaki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da ikinci adım olmalıdır. Evlenme kararı alınmadan önce adaylar her anlamda birbirleri için uygun olup olmadıklarını anlamalıdırlar.

• Toplumsal bakış açıları,
• Alışkanlıkları,
• Sahip oldukları değerler,
• Hayat görüşleri,
• Siyasi fikirleri ve aile yapılarındaki benzerlikler, çiftin evlilik mutluluklarına katkı da bulunur.

Eğer adaylar seçimlerinde kararlıysalar artık yapmaları gereken, evliliğe dair beklentilerini gözden geçirmeleridir. İlerideki evlilik hayatları hakkında gerçekçi ve birbiriyle örtüşen beklentiler içinde olmaları, benzer ve farklı yönleri üzerinde yeterince düşünüp tartışmaları gerekir.

Eş Seçerken Şunları Kendinize Sorun!

• Kendinizi evlenmeye hazır hissediyor musunuz?
• Evlenmeyi düşündüğünüz kişi ile fikirleriniz uyuşuyor mu?
• Ona karşı olumlu duygu ve düşünceler taşıyor musunuz?
• Onunla sağlıklı bir aile ortamı oluşturabileceğinize inanıyor musunuz?
• Mizaçlarınız uyumlu mu?
• Evliliğinizde oluşabilecek problemlerle başa çıkabileceğinize inanıyor musunuz?
• Onu fiziksel olarak çekici buluyor musunuz?
• Müstakbel eşinizin ve kendinizin anne babalık yapabilme potansiyeline sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
• Ona karşı sevgi ve saygı besliyor musunuz?
• Duygu ve düşüncelerinizi ona açık ve net bir şekilde ifade edebiliyor musunuz?
• Evlenmeden önce onu tanıyabilmek için yeterince zamanınız oldu mu?
• Yeterli zaman içerisinde onu çeşitli koşullar altında deneyip değerlendirebildiğinizi düşünüyor musunuz?
• Ailelerinizin anlaşabileceğini düşünüyor musunuz?

Bu soruların en az yarısına “evet” dediyseniz evlenmeye hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu beraberlikler, sağlıklı ve mutlu toplumu yaratırlar.

Evliliğin Amacı Nedir?

• Sevme ve sevilme ihtiyacı,
• İki kişinin biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinim ve güdülerini doyurması,
• Dünyaya yeni nesiller getirme,
• Toplumda bir yer edinebilme,
• Birlikte güven içinde olma ve korunma duygusu,
• Dayanışma duygusunu hissetme,
• Geleceğe güvenle bakabilme,
• Birbirlerinden onur ve kıvanç duyabilme,
• Cinsel yaşamın sağlıklı olarak düzenlenmesi.

Aşk Her Şeyi Halleder mi?

Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle;

• Evlenmeden önce eşlerinde var olan problemleri görmezden geldikleri,
• Evlenmeden önce ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri,
• Evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu,
• Karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri,
• Aşkın her türlü problemi halletmekte yeterli olduğuna inandıkları görülmektedir.

Evlilik Kararınızı Verirken Dikkat Edin! Bunlar Boşanma Riskini Arttırıyor!

• Acele ve ani evlilik kararları,
• Kişinin evlenememe korkusuyla fazla düşünmeden hareket etmesi,
• Birbirini yeterince tanımadan evlenme,
• Birbirine uymayan düşünce yapıları, hayat görüşleri, değerleri ve aile yapıları,
• Sadece mantık evliliği yapmaya çalışmak,
• Sadece aşk evliliği yapmaya çalışmak,
• Eşlerden birinin risk taşıyan bazı davranışlar (zararlı madde kullanımı, şiddet eğilimi vb.) içinde bulunması,
• Eşlerden birinde akıl hastalığı bulunması,
• Kişinin, evliliğin sorumluluklarını taşıyabilecek kadar olgun olmaması,
• Eşin ailesiyle anlaşamamak.

Sağlıklı bir evlilik, çiftlerin birbiriyle evlenmek için uygun olup olmadıkları konusunda sağlıklı karar vermeleriyle başlar.

Kendinizle Barışın!

Eş seçimindeki hayal kırıklıkları bazen kişinin kendisine dair olumsuz düşüncelerinden kaynaklanır:

• Kendisini kimsenin gerçek anlamda çekici bulmayacağına inanmak,
• Kendisini olduğu gibi kabul edecek bir eş bulabileceğine inanmamak,
• Kendisinin aşka ve sevgiye layık olmadığını düşünmek,
• Eğer bu kişiyle evlenmezse bir daha karşısına kimsenin çıkmayabileceği fikrine takılmak.

Bu düşünceler, kişinin kendi mutluluğunu engellemesine sebep olan düşünce yapılarıdır ve değiştirilebilir.

Unutmayın! Hayatta herkes için uygun bir eş vardır. Herkes sevmeye ve sevilmeye layıktır