Evliliğin İlk Yılları

Evliliğin ilk yılları evliliklerin geleceği üzerinde belirleyici etkiye sahip yıllardır. Araştırmalar evliliğin ilk yıllarına gösterilecek bilinçli özenin, gelecekteki problemlerin çözümünde ve mutlu evliliğin inşasında önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu bölümde evliliklerinin ilk yıllarındaki çiftlerin doyurucu bir evlilik ilişkisi kurmasına yardımcı olacak unsurlar üzerinde durulmaktadır.

Evliliğin ilk günleri, eşlerin arasındaki yakınlığın en fazla olduğu, mutluluk duygusunun en yüksek seviyede yaşandığı, romantizmin yoğun olduğu, sözlü sevgi ifadelerinin sıklıkla kullanıldığı zamanlardır. Çiftin arasındaki bu muhabbet, evliliğin ilk iki senesi içerisinde azalma gösterebilir. Yapılan araştırmalar evliliğin ilk yıllarının evliliğin geleceği üzerinde belirleyici olabilecek kadar kritik olduğunu göstermektedir. Evliliğin ilk yıllarında çiftin başarması gereken en temel iki görev şunlardır:

• Birlikte yaşamayı öğrenerek karşılıklı doyurucu bir evlilik ilişkisi kurmak
• Anne baba olmaya hazırlanmak

Birlikte Yaşamayı Öğrenmek İçin…
Eşler birlikte yaşamayı öğrenmek için;
• Problem çözme becerilerini geliştirmelidirler.
• Çatışmalar esnasında aralarındaki saygıyı koruyabilmelidirler.
• Tavırlarındaki samimiyet ve içtenliklerini bozmamak için gayret göstermelidirler.
• Bir sevgili olmanın ötesinde dost olabilmeyi de öğrenmelidirler.
• Birlikte ortak kararlar alabilmeyi öğrenmelidirler.
• Hayata ve evliliklerine dair ideallerini koruyabilmelidirler.
• Birbirlerinden oldukça farklı aile ortamlarından geldiklerini unutmadan, birbirlerine alışmalarının zaman alacağını ve çaba göstermeleri gerektiğini dikkate almalıdırlar.

Her Evli Çiftin Öğrenmesi Gereken Temel Beceriler
• İletişim becerileri
• Problem çözme becerileri
• Evlilikte rol paylaşımı
• Ebeveynlik becerileri
• Bütçe idaresi
• Cinsel yaşam

Balayından Çıktık, Depresyona Girdik!
Pek çok çift, evliliğinin ilk gün ve haftalarında kendilerini gerilimli ve depresyonda hisseder. Evlilik hazırlıklarının yorucu koşuşturması, düğün gününe ulaşana kadar yaşanan hızlı ve stresli tempo, düğün, balayı gibi günlük hayat rutininden uzak ve heyecanlı bir yaşantıdan sonra gerçek hayata geri dönmüş olmak, yeni evlilerin kendilerini biraz yorgun, depresif, hatta tükenmiş hissetmelerine yol açmaktadır. Önemli olan, çiftin bu sürecin geçici olduğunu bilmesi ve birbirlerine karşı sevgi ve muhabbetle yaklaşımı sürdürmeye gayret etmesidir.

Evlenince Romantizm Biter mi?
Yeni evli çiftlerin evlendikten sonra aralarındaki romantik ilişkide bir azalma hissetmeleri normal bir durumdur. Romantizm duygusu, çiftin birbirini tanımaya ihtiyaç duydukları nişanlılık döneminde, birbirlerine yakınlaşmalarını kolaylaştıran bir duygudur. Oysa nişanlılık dönemini geride bırakarak yeni evlilik dönemine giren çift, artık birbirleri ile yeni koşulları ve rolleri içerisinde karşı karşıyadırlar. Yapmaları gereken, birbirlerini evlilik ilişkisi içerisindeki yeni rolleri ile tanımak ve bu sefer de yeni evli bir çift olarak romantizmi keşfetmektir.

…Ve Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar
Pek çok birey evliliğine, okuduğu romanların, izlediği filmlerin, dinlediği masalların etkisi altında birtakım anlamlar yüklemektedir. Bu tip masalların, hikâyelerin veya romanların tek gerçeği, çiftin sonsuza dek mutlu yaşamasıdır. Bu türden yanlış inanışlar kişinin evliliğine dair gerçekçi beklentiler oluşturmasını engeller ve hayal kırıklıkları yaşanmasına neden olur. Hiç sorun yaşanmayan bir evlilik, gerçek hayatta mümkün olmayan bir durumdur. Önemli olan hiç tartışma yaşamamak değil, tartışmaları başarıyla çözümleyebilmektir.

Problemsiz çift yoktur. Problemini çözemeyen çift vardır.

Uzun Bir Evliliğin 10 Sırrı

1. Bağlılık
2. Güven
3. İhtimam
4. Sabır
5. Saygı
6. Şefkat
7. Anlayış
8. Fedakârlık
9. Affedicilik
10. Sorumluluk

Son Sözü Ben Söylerim!
Nikâh masasında çiftler neden birbirlerinin ayağına basmaya çalışırlar? Bu sembolik oyun, aslında çiftlerin birbirlerine evlilik ilişkisi içerisinde gücü kimin elinde bulunduracağı konusunda vermeye çalıştıkları bir mesajı içerir: Son sözü kim söyleyecek?
Önemli olan, ilişki içerisinde eşlerin kendilerini nasıl rahat hissettiklerini keşfetmeleridir. Birbirleriyle iyi anlaşan çiftler bu konulardaki dengeyi aralarında mükemmel şekilde kurmuş olan çiftlerdir. Evin reisinin kadın mı erkek mi olduğu ya da her iki eşin eşit güce mi sahip olması gerektiği sorularından ziyade, eşlerin bu konuda aynı şekilde düşünüp düşünmedikleri önemlidir. Sorunlu ilişkilerde, kontrol konusunda çiftlerin ortak bir uzlaşmaya varamadıkları görülmektedir.

Yeni Evli Çiftlerin Zihnini Meşgul Eden ve İleride Problemlere Yol Açması Muhtemel Sorunlar

Yeni evli çiftlerin kaygı duydukları ve zihinlerini fazlasıyla meşgul eden problem durumları şunlardır:

• Aralarındaki yakınlık ve romantizmde azalma hissetmeye başlamaları
• Yaşanan çatışmaların yarattığı hayal kırıklığı
• Birlikte yeterince eğlenememeye başlamak
• Eşlerden birinin veya her ikisinin sergilediği bencillik
• Eşe duyulan saygının azalması
• Eşlerin aileleri arasındaki sıkıntılar
• Eşin ailesinin âdet ve ananelerine uyum sağlamada zorlanmak
• Bütçeyi ayarlamakta zorlanmak
• Çok fazla para harcamak
• Eşlerden birinin veya her ikisinin kendi ailesine çok fazla bağlı olması
• Cinsel hayatla ilgi problemler
• Alkol ve madde bağımlılığı
• Fiziksel istismar
• Duygusal istismar
• Evlilikten gerçek dışı ve aşırı beklentiler
• Evlenmiş olmaktan dolayı pişmanlık duymaya başlamış olmak
• Erkeğin ve kadının evliliklerine ve evlilikteki rollerine karşı sorumsuz tutumları

Eğer bunlardan herhangi biri hissedilmeye başlandıysa bu konu hakkındaki duygular eşle en kısa sürede paylaşılmalı ve beraberce çözüm aranmalıdır. Evlilik tek taraflı bir ilişki biçimi değildir. Evlilikteki her türlü problem eşlerin karşılıklı katılımıyla çözülebilir. Bazen karşılıklı katılıma rağmen problemler çözülemeyebilir. Bu durumda dışarıdan yardım almak gerekebilir. Bu da yine eşlerin birlikte karar vermeleri gereken bir husustur. Örneğin alkol ve madde bağımlılığı veya fiziksel istismar gibi bir uzmanın müdahalesini gerektirecek nitelikte bir problem söz konusu ise eşler en kısa sürede gerekli girişimde bulunmalıdırlar.