Sağlıklı Bir Evlilik İçin

Sağlıklı toplumun temelini sağlıklı aile oluşturur. Sağlıklı aile ise gücünü sağlıklı bir karı koca ilişkisinden alır. Sağlıklı evlilik ilişkisi, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratan bir güce sahiptir. Böyle bir aile ortamı içerisinde yetişen çocukların ruh sağlıkları da olumlu gelişir.

Bu bölümde;

• Sağlıklı bir çift ilişkisinin temel unsurları hakkında bilgi verilmekte,

• Sağlıklı bir evlilik için yapılması ve yapılmaması gerekenlere değinilmektedir.

Hayatta her şey gibi mutlu olmak da çaba ister. Mutluluk kişilerin birbirleriyle sağlıklı ve doyurucu etkileşimler kurmaları sonucunda vardıkları bir noktadır. Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Stres yüklü bir karı koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerine doğrudan stres olarak yansır. Eşlerin sahip oldukları iletişim yetenekleri, birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine karşı sevgi ve muhabbet içeren tavırlar sergilemeleri, çocuklarının ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için en güçlü anahtardır.

Herkes hayatta zaman zaman zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar karşısında öfke, gerginlik, çaresizlik, güvensizlik gibi olumsuz duygulara kapılabilir. Bütün bunlar ne kadar sıkıntı verici gözükse de aslında zorluklar ve stres karşısında gösterilen normal tepkilerdir. Önemli olan, bu duyguların farkında olmak, neden böyle davrandığını veya hissettiğini anlayabilmek ve tüm bunları olumluya çevirebilmek için çaba göstermektir.

Evliliklerde eşler arasındaki iletişimi etkili kılan unsur, eşlerin birbirlerinin düşüncelerini, fikirlerini, duygularını dikkate almalarıdır. Sağlıklı bir iletişime sahip çiftler, birbirlerine güven duyarlar ve fikirlerini yargılanmaktan korkmaksızın ifade ederler.

Sağlıklı Bir Evlilikte Karı Koca…

• Birbirlerine sadıktırlar.
• Birbirlerinin aynı zamanda arkadaşıdırlar.
• Birbirlerine hem sevgi hem de saygı duyarlar.
• Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.
• Geleceğe dair ortak ideallere sahiptirler.
• Çatışmaları çözmeyi başarırlar.
• Birbirlerine duygu ve düşüncelerini net bir şekilde, korkmadan, kaygı duymadan ifade edebilirler.
• Birbirlerine bağlılık ve güven duyarlar.
• Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklerler.
• Düzenli ve sağlıklı bir cinsel hayat sürerler.
• Birlikte yeterince zaman geçirirler.
• Birlikte geçirdikleri zamandan zevk alırlar.
• Maddi konulardan kaynaklanan problemler yaşamazlar ya da problemlerini kolay çözerler.
• Birbirlerinin ailelerinden kaynaklanan çok fazla çatışma yaşamazlar
.• Çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahiptirler.
• Çocukların bakımı konusunda iş birliği içindedirler.
• Tartışmalar esnasında birbirlerini incitecek kelimeler sarf etmemeye özen gösterirler.
• Birbirlerine karşı fiziksel şiddet uygulamazlar.
• Dinî ve politik görüşleri ortaktır veya en azından birbirlerinin görüşlerine saygı gösterirler.
• Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşımazlar.
• Evliliklerinde güç paylaşımı konusunda anlaşmaya varmışlardır.
• Birbirlerinin hatalarına karşı affedici davranırlar.
• Birbirlerine karşı destekleyici bir tavır içerisindedirler.