BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

7-10 Aylık Bebeklerde Dil Gelişimi

 • Bebekler genel olarak 7 ile 10. aylar arasında 2 heceli, kısa ve tekrar eden kelimeleri söylemeye başlamaktadır. ‘mama’, ‘dede’, ‘anne’, ‘baba’, ‘cici’ bu kelimelerden bazılarıdır.
 • Çoğunlukla ‘baba’ kelimesi tekrar eden aynı hecelerden oluştuğundan ‘anne’ kelimesinden daha önce söylenmektedir.
 • Bebeklerin en kolay söylediği harfler ‘a-b-d-m-y’, en zor söylediği harfler ise ‘k-r-t’ dir. Özellikle ‘k’ ve ‘r’ harfleri 4 yaşa kadar düzgün söylenemeyebilir.

12 Aylık Bebeklerde Dil Gelişimi

 • 12 aylık olan bebekler biri seslendiğinde sese dönmekte, ismini tanımakta, “hayır” ya da “yapma” uyarısını anlamakta, sesleri taklit etmekte, anlamlı olarak ürettiği ilk sözcüklerini söylemektedir.
 • 12 ayını doldurmuş bebekler yetişkinle etkileşimi paylaşmak için ses üretir.
 • Öksürme, dil çıkarma gibi hareketleri taklit eder.
 • Sözcük türetir.

12-18 Aylık Bebeklerde Dil Gelişimi

 • 12-18 aylık dönemde bebeğin söylediği anlamlı sözcüklerde artış görülür.
 • Bebek söyleyebildiğinden daha fazla sözcük anlar.
 • Ses tonunda sanki biriyle konuşuyormuş gibi birtakım iniş-çıkış yaparak, yüksek sesle, anlaşılmaz ifadelerle hiç durmadan konuşur.
 • El-kol hareketleri ile birlikte söylenen basit yönerge ve sözleri anlar.
 • Yetişkinlerin söylediklerini taklit eder.
 • Sık kullanılan günlük nesnelerden istenileni verir.

18-24 Ay Bebeklerde Dil Gelişimi

 • 18-24 aylık dönemde bebekler, 50 kadar sözcüğü anlar.
 • Kendi bedeninde en az üç vücut bölümünü gösterir.
 • Şarkılardan hoşlanır, şarkı söylemeye çalışır.
 • Bir sayı kavramını anlar.
 • Sık kullanılan nesnelerin işlevlerini gösterir. “Ellerini nasıl yıkarsın?” gibi bir işin nasıl yapıldığını işaretlerle gösterir.
 • İçinde/ üstünde kavramlarını anlar.
 • Konuşması giderek anlaşılır hale gelir.
 • Kendisiyle konuşulduğunda dikkatle dinler.
 • 2 ya da daha çok sözcüğü bir araya getirerek basit cümleler kurar.

Bebeklerinin zamanında ve düzgün şekilde konuşması için, ebeveynlerin bebeklerinin dil becerilerini geliştirecek aktiviteler yapmaları gereklidir.