GEBELİK DÖNEMİNDE BESLENME

Gebe kadının beslenmesi ile anne karnındaki bebeğin
sağlığı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Anne
karnındaki bebeğin bedensel ve zihinsel olarak büyümesi
ve gelişmesi annenin gebeliği süresince yeterli ve dengeli
beslenmesi ile mümkündür.

Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelişini etkileyen
birçok faktör bulunmaktadır. Yaşınızla ilgili bazı
özellikleri ve kalıtımsal faktörleri kontrol edemezsiniz.
Ancak gebeliğiniz süresince yeterli ve dengeli
beslenerek ve gebeliği olumsuz etkilediği bilinen bazı
risk faktörlerinden (alkol, sigara, ilaç kullanımı, vb..)
kaçınarak sağlıklı bebekler dünyaya getirebilirsiniz. Bu
nedenle, gerek bebeğinizin ve gerekse sizin sağlığınızın
temel taşlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmedir.

Gebelik süresince annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi ile bebekte oluşabilecek sorunlar:
• Zamanından önce, erken doğum (prematüre)
• Düşük doğum ağırlıklı bebek (doğum ağırlığı 2500g’ın altında olanlar)
• Bedensel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebek doğumları
• Ölü doğumlar
Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşabilecek bu sorunlar; 18
yaş altında (adölesan gebelerde) ve 35 yaş üstündeki kadınlarda, sık
aralıklarla (2 yıldan az) gebe kalan ve çoğul gebeliği (ikiz, üçüz) olan
kadınlarda daha fazla görülmektedir.

Gebelikte kadının vücudunda, yeni bir canlının (bebeğin) oluşması ve
büyümesi ile bazı değişiklikler izlenir. Oluşan bu değişikliklerle birlikte gebe
kadın, hem kendisinin hem de bebeğin gereksinmelerini karşılayabilmek
için bu dönemde beslenmesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu
nedenle gebe kadın gebeliği süresince;
1. Kendi fizyolojik gereksinmelerini (enerji ve besin
öğelerini) karşılamak,
2. Vücudundaki depolarını (besin öğeleri yedeğini)
dengede tutmak,
3. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve
gelişmesini sağlamak,
4. Emzirmeye hazırlık için salgılanacak sütün enerji
ve besin öğelerini karşılamak için
YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK ZORUNDADIR.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.